Lịch sử giao dịch tùy chọn nhị phân

Lịch sử của các giao dịch tùy chọn nhị phân có thể biết đến là từ năm 2007 khi Options Clearing Corporation (OCC) đã đưa ra những khuyến nghị thay đổi nhằm giúp tùy chọn nhị phân trở thành một loại tài sản tài chính và có thể được tự giao dịch. Đầu năm 2008, tổ chức SEC Mỹ đã chấp nhận và cho phép giao dịch tùy chọn nhị phân trở nên hợp pháp. Giữa năm đó, sàn giao dịch Mỹ Amex đã bắt đầu cung cấp các dịch vụ giao dịch tùy chọn nhị phân một cách công khai.

lịch sử tùy chọn nhị phân

Thực tế năm 2008 cũng là năm mà tùy chọn nhị phân phổ biến mạnh do sự đi xuống của thị trường tiền tệ khiến nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ. Điều này là cơ hội để tùy chọn nhị phân BO trở thành một kênh đầu tư an toàn với rủi ro thấp hơn cho những nhà đầu tư vừa.

Dù vậy trước đó, tùy chọn nhị phân đã là một công cụ đầu tư trong các thị trường không tập trung nhưng chỉ dành cho những ngân hàng hay các tổ chức tài chính khác. 

Ngày nay với sự phát triển của công nghệ thông tin với những phần mềm giao dịch hiện đại, chúng ta thấy ngày càng nhiều các giao dịch tùy chọn nhị phân. Các nhà giao dịch có thể thoải mái giao dịch khi ở nhà kể cả khi đang di chuyển với đủ các loại tài sản. 

Với nhiều nhà môi giới và đầu tư mới, chắc chắn trong các năm tới sẽ có nhiều sự thay đổi đáng kể hơn với hoạt động giao dịch tùy chọn nhị phân.
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post